Naturtriangeletnaturtriangelet kart

Trekantsamarbeid
Naturtriangelet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lund i Rogaland og Flekkefjord og Sirdal i Vest-Agder. Det aktuelle området ligger som en trekant i grenseområdet mellom Rogaland og Vest-Agder og tar utgangspunkt i vannveiene som går gjennom alle tre samarbeidskommunene.

Formålet med samarbeidsprosjektet Naturtriangelet er å stimulere til økt småbåtturisme mellom innsjøene Lundevannet og Sirdalsvannet med Sira-åna som bindeledd. Den vakre og spennende naturen langs vannveiene kombinert med en spennende kulturhistorie vil utgjøre en stor attraksjon både for friluftsinteresserte og de som er opptatt av historie. Prosjektet Naturtriangelet arbeider for å gjøre vassdraget tilgjengelig for småbåter ved å merke vanskelige deler av elvestrekningene og ved å renovere gamle kulturminner og stier til gammel bebyggelse. Etablering av brygger langs hele vassdraget vil også lette ferdselen for småbåtene og muligheten til å gå i land og vandre innover i naturen. Hjemmesiden Naturtriangelet vil gi informasjon om alle de naturskjønne stedene som finnes og disse stedenes historie for å skape økt interesse for ferdsel både i vann og på land i samarbeidskommunene.

Natur og historie
Naturen i Sirdal, Flekkefjord og Lund inneholder en spennende overgang mellom kystnatur på Sørlandet til vill Vestlandsnatur i innlandet. " Fra hav til hei" er et beskrivende begrep som blir brukt om området.

Fra tidenes morgen før veier var en realitet, var vassdraget fra Sirdalen til Lund og Flekkefjord sentrale ferdselsårer. Det er med bakgrunn i disse ferdselsårene vi får muligheten til å tolke vår historiske utvikling.

Det er nøye sammenheng mellom Flekkefjord, Lundevannet og Sirdalsvannet. Sammen gjorde de det mulig å danne et grunnlag for framvekst av små levedyktige lokalsamfunn nær knyttet til viktige hendelser i europeisk historie. Fra 1500-tallet og utover vokste behovet for tømmer i Europa kolossalt. Norge var en viktig leverandør av særlig eik til stormaktene i det store rustningskappløpet. Tømmer fra vassdraget i vårt område ble hogd ut og fraktet ned til Flekkfjord langs vannveiene og skipet ut. Det ble brukt til å bygge seilskuter for de krigførende nasjoner. Franske seilskuteskippere hadde detaljerte kart helt opp til Sirdalen som viste hvor de kunne skaffe tømmer. Tømmer ble også eksportert til Holland for å pæle grunnen før hus ble bygget på tørrlagt havbunn. Byen Amsterdam er kalt "the city built on norwegian piles". Eiketømmer fra Naturtriangelets område var viktige forutsetninger før husbyggingen kunne begynne.

Air Jordan 1 Low Emerald Rise/White-Black For Sale