Merking av Sira-ElvaIMG 2155

Samarbeidsprosjektet Naturtriangelet skal gjøre vannveien fra Lundevannet til Sirdalsvannet sikker og ferdes i. Merkingen av elveløpet gjøres fordi det i elva er sandbanker og steiner som oftest ikke kan sees over vannet. Dette gjør at båter må kunne svinge i en sikker løype opp elva. Sommeren 2015 er det lagt ut gule merkebøyer fra Sirnes, forbi Bakke bro og forbi jernbanebrua. Disse gule bøyene ligger i det djupeste området av elva. Det betyr at de som kommer med båt må kjøre etter de gule merkebøyene.


 

Det vil bli satt opp informasjonsskilt ved Sirnes bro ved Statoil. Videre skal det settes opp flere merkebøyer på strekningen fra Sirnes bro og opp til der bøyemerkningen begynner på Sirnes.                    

 

Alle som ferdes med båt opp elva må holde moderat fart. I tillegg til å følge de gule bøyene, må det også tas hensyn til den vannstanden som er til enhver tid. Ved ekstrem lav vannstand, vil det selvsagt ikke være tilrådelig å ferdes i elva.

 

34mhsiraelva2 SAM 2112

 

 

 

 

   
Nike - Shoes & Sportswear Clothing