thumb 3 Nedre DrivdalDrivdal

I Drivdal er det anlagt ny kraftstasjon med minikraftverk. I forbindelse med dette ble det også bygd ei fin offentlig brygge.

AIR MAX PLUS

Her er det godt å gå i land. Så er det bare å ta turen forbi Nedre Drivdal og opp til hovedveien og gården Øvre Drivdal. Her er også spor etter sag og 2 kvernhus. Etter krigen har det ikke blitt malt korn på kvernene.

Ved Drivdal er Lundevannet smalt. Nær Allestad på østsiden, ligger et sted som kalles Ropet. Ikke uten grunn. Herfra kunne folk før i tiden rope over til Nedre Drivdal dersom de trengte båtskyss over Lundevannet. Mehus skriver i Lunds historie at skulle man høres helt opp til gården, måtte man ha luft i lungene. Det var gjerne folk fra Sokndal som tok denne veien for å spare tid. Før veien utover Strannen var ferdig i 1934, gikk «hovedveien» fra Øvre Drivdal nettopp til Nedre Drivdal og Lundevannet.

Lundevannet kunne være skummelt. I 1837 skjedde en tragisk ulykke da Jonas Hansen Solbjørg og kameraten Kristian Kristiansen Solbjørg skulle ro over til Øvstefjellså med to kyr og en stut. Dyrene skulle de frakte til Flekkefjord for slakt. Etter noe strev var dyrene bundet fast i båten. Så rodde de utover. De to karene hadde ganske sikkert hørt om sjøormen i Lundevannet. De fleste trodde nok ikke på dette sagnet lenger, men i gamle tider skal flere ha sett uhyret der det dukket i vann med «foss og fråde» straks noen fikk øye på det. Ingen var vitne til hva som skjedde denne oktoberdagen. Kanskje ble dyrene urolige i båten, for båten gikk rundt og ble seinere funnet med bunnen i været. Karene som ikke kunne svømme, druknet og ble aldri funnet igjen, men dyrene greidde seg og svømte mot land. Stuten karret seg opp ved Bukketødnan, mens kyrne kom seg i land i Rusketødnan på Øvstefjellså.

I Nedre Drivdal holdt det før krigen til ei spesiell sekt under ledelse av Lars Parneliussen Haraland. De trodde at Jesus ikke var født enda. Videre var de overbevist om at det skulle komme ei ekstrem tørketid. Derfor var Nedre Drivdal nær det store Lundevannet det sikreste stedet å bo. De holdt Jerseykveg, sauer og griser. Nede ved vannet hadde de et digert kar med melasse, forsirup, som de brukte til dyrefor. Barna gikk på skolen i Øvre Drivdal, men fikk ikke lov til å delta i kristendomstimene. Det var ikke alltid lett å beregne tiden, og da måtte barna fra sekten i Nedre Drivdal vente ute i den kalde gangen til timen var ferdig.

Under krigen foregikk det mye skjult virksomhet på gårdene her ytterst på Strannen. Seint på høsten i 1943 søkte Harald og Trygve Vinningland sammen med to andre motstandsfolk fra Bjerkreim ly på Drivdalsodden. Lokalbefolkningen bygde hytte til dem og tok store sjanser for å hjelpe og beskytte dem. Det var mye jobb med å skaffe proviant og andre ting uten at tyskerne fikk høre om det. Vestige-gruppen, ledet av Alf Aakre, søkte også skjul i området. De endte opp i ei uteløe innenfor Gjersdal. Etter hvert flyttet de over til Stene før alle ble oppdaget og måtte flykte vestover.

 

Relaterte turer på UT.no

ico lett fot Helleråsen
ico mid fot Gjersdal Grodomtjønn Elve