thumb 8 svinger paa rogalandssidenVestlandske Hovedveg fra Bakke Bru til Tronåsen.

Tidligere fantes bare tråkk og rideveger og ferdselen gikk til fots eller med hest.

Nike SF-AF1

Hovedferdselsårene var da vannveiene på Lundevannet med dampbåten "Nøkken", Sirdalsvannet med dampbåten "Fram" og flere andre store og små båter til ulike tider. Vestlandske Hovedveg var den første vegen som ble bygd for hjulkjøretøy fra Stavanger østover mot Kristiansand og Oslo.

Tronåsen
Vegen over Tronåsen, på grensa mellom Rogaland og Vest-Agder, ble bygget som en del av Vestlandske Hovedveg. Tronåsvegen går fra Tronvik i Lund kommune til Bakke Bro i Flekkefjord kommune. Tronåsen har 8 krappe og bratte svinger på Rogalandsiden og 3 på Vest-Agdersiden. Den bratteste stigningen er på Vest-Agdersiden med hele 1:3. Tilsammenligning er største tillatte stigning i dag 1:8. Vegstrekningen ble bygget i perioden 1840 – 1844. Da Bakke Bro var ferdigbygd i 1844 var denne vegstrekningen ferdig. Parsellen fra Bakke Bro til grensa mot Stavanger Amt har en lengde på 3.81 km. Tronåsvegen ble fredet i 2009.

Gjest Baardsen skriver i sine memoarer "Mitt liv" skrevet på Akershus Festning om vandring over Tronåsen til Bakke sokn. Ivar Aasen vandret over Tronåsen i 1844 og beskriver Bakke Bro i detalj. Hans Nielsen Hauge kom over Tronåsen med en spøtesokk i nevene. Han tok inn hos kona til lensmannen i Bakke som var haugianer.
På 1930-tallet var Tronåsen en av de største utfordringene for deltakerne i Rally Monte Carlo. Mange biler ble ødelagt i forsøket på å passere Tronåsen. Siden 1981 arrangeres det hvert 5. år veteranbilløp over Tronåsen med stor deltakelse. Hvert år arrangeres Tronåsmarsjen en trimdyst mellom Rogaland og Vest-Agder om størst deltakelse. Flere hundre deltar hvert år.

Bakke Bro
Bakke Bro ble bygget ferdig i 1844 og er en av de fineste gamle hengebroer i landet. Fundamentet og tårnene er bygget i hugget stein med portalbuer. Kjedestaver og hengestag er i smidd jern. Brodekket er i tre. Bakke Bro ble fredet i 1959. Bakke bro er et kjent og kjært innslag i bygda. Flere foreninger har Bakke Bro som symbol på sine faner. Bakke Bros nærmeste nabo er Lendemoen idrettsanlegg som eies av Bakke Idrettsforening. Her er det det et moderne anlegg med stort idrettshus med treningsrom, klubbhus med møterom og kiosk, kunstgressbane, gressbane og tennisbane. Hver eneste dag året rundt er det stor aktivitet på idrettsanlegget på Lendemoen.

 

 

 Turer på UT.no

ico lett fot Bakke bru til Tronåsen