Bakke bru på Sira Bakke Bro

Bakke Bro er ei bru over Siraelva, og er Norges eldste hengebro for veitrafikk.

Asics Onitsuka Tiger

Brua ble åpnet i 1844 som en del av Vestlandske hovedvei mellom hovedstaden og Stavanger. Veien videre delte seg, slik at en enten kunne reise til gårdene på vestsiden av Sirdalsvannet (Virakveien går nå hele strekningen til Tonstad), eller dra over Tronåsen for å komme til Moi og lengre vestover. Traséen var en del av indre postvei til Stavanger.

Brua er fredet etter kulturminneloven. Allerede i 1950-årene måtte busspassasjerer gå over brua i stedet for å bli kjørt.

 

 

Relaterte turer på UT.no

ico lett fot Vestlandske hovedveg fra Bakke bru til Tronåsen