Sira baathavn1Sira småbåtforening

Ved sørenden av Sirdalsvannet ligger Osen. Der var det i eldre tider stor trafikk med flere butikker, bakeri, sagbruk og mindre industri.

2020 Nike Air Jordan 1 Mid GS "Pink Quartz" 555112-603

Osen var også havn for båttrafikken på vannet. Den mest kjente båten var dampbåten "Fram" som gikk fra Tonstad via et uttall av brygger til Osen ved Sira. Videre var det hesteskyss til Sirnes stasjon.

I 2011 ble Sira småbåtforening etablert. Hensikten med etableringen var å få bygget ei småbåthavn i Osen. Denne havna er nå en realitet med over 60 båtplasser. Dette har medført stor trafikk med småbåter både på Sirdalsvannet og Lundevannet. Tilsvarende småbåthavn er det på Moi og i Haughom og på Tonstad. Det arbeides videre med å etablere brygger og havner langs hele vassdraget.