thumb laksetrappa aana siraLaks i Lundevannet

På slutten av 1800-tallet ble det dannet Aktieselskapet Aaensiras Laxefiskeri.

Air Jordan

I årsberetningen for lakseselskapet står navnene: Axelsen, Schneider, Søyland, Sunde og Eyde. Alle gode Flekkefjordnavn. Formålet med dette selskapet var å utnytte laksefisket i Siravassdraget kommersielt med yrkesfiske i nedre del. Moisåna og Siraåna skulle fungere som oppvekststed for lakseyngel. Fiskerettene nedenfor Lundevannet ble kjøpt opp for 17800 kroner, en formidabel sum på denne tiden.

Videre ble det investert store summer (28.000kr) i laksetrapp i Logsfossen og i Rjukanfossen i Åna Sira. Trappen var på denne tiden en av de største i Norge. Den ble bygd i tre, oppå et kraftig steinfundament, med i alt flere hundre kulper. Samtidig ble det bygd et klekkeri som var langt det største i Norge. Det ble også bygd et stamlaksbasseng i lakserenna forbi Logsfossen. Det var fiskeriinspektør Landmark som konstruerte laksetrappa i Helvetesfossen.

Her gikk laksen inn av seg selv og ble fanget, og her kunne den stå fram til gytetida var inne. Vann til klekkeriet ble tatt fra Lundevannet. Det kan nesten virke utrolig at disse svære investeringene etter hvert har gått i glemmeboken.

Laksetrappa var mest aktiv fra 1885 til 1893. Toppåret var 1891 da det ble tatt 300 laks og 240 svidder. Det meste av den minste laksen gikk igjennom uten å bli talt. Vi har ikke tall etter 1893, men det må ha vært mye for det ble klekket 1,4 mill. rogn i 1900.
Etter hvert minket det nok på stamlaks. Klekkingen gikk tilbake, og folk på Moi og Sira var sterkt misfornøyd med at det ble sluppet videre alt for lite laks. Antagelig nesten ingenting. Derfor ble rettighetene solgt videre i 1913 til nye eiere. De var ikke interessert i å utnytte fisken. Vasskraften skulle nå utnyttes til kraftproduksjon.

På 1950 tallet ble det igjen interesse for laksen. Lund og Bakka elveeigerlag ble stiftet med Kristoffer Salvesen i spissen. Drømmen var ny laksetrapp i Åna Sira. Men tiden hadde jobbet mot dem. Sur nedbør gjorde at mange var skeptiske. I tillegg var det nå dukket opp svært realistiske planer for kraftstasjon i Åna Sira. Lakseforkjemperne tapte kampen mot Sira Kvinas advokater og ny trapp ble aldri bygd. Selv om den var prosjektert og tegnet.

Nå er dammen i Åna Sira et absolutt stengsel for all vandring av fisk både ned og opp i vassdraget. Det arbeides igjen for å få til laksetrapp. Laks og sjøaaure trives nedenfor fossen. Nedbøren er ikke lenger så sur og kraftselskapet er mer positiv. Andre elver på Sørvestlandet har hatt en eventyrlig utvikling. Det beste eksempelet på dette er Tengselva i Bjerkreim. Kanskje er det håp for laks i Lundevannet i framtiden.