Bakke bru på Sira Bakke Bro

Bakke Bro er ei bru over Siraelva, og er Norges eldste hengebro for veitrafikk.

Les mer …

thumb bakke prestegard1Bakke Prestegård

Bakke Prestegård ligger ved Siraåna nord for Bakke Bro. Den består av hovedbygning, stabbur , tømmerlåve og fjøs.

Les mer …

thumb 9 SkrivefjedletElve og Gjersdal

Elve er den sydligste gården langs Lundevannet. Her er gode muligheter for å gå i land.

Les mer …

thumb 1Flekkefjord stasjonFlekkefjordbanen

Flekkefjordbanen strekker seg fra Sira til Flekkefjord over 17 km. I 1894 ble det vedtatt å bygge Egersund Flekkefjordbanen.

Les mer …

thumb DSC 0131Gursligruvene og Guldbergknuten.

Etter prøveboring i 1914 ble det i 1915 startet drift i Gursli molybdengruver.

Les mer …

thumb image001Hobmansdal

Garden ligg 500 meter frå Sirdalsvatnet og 75 meter over dette, den høyrer til Flekkefjord kommune.

Les mer …

thumb image001Lindåna

Nede ved vannkanten ligg synlege restar etter grunnmur som skal ha vore ei oppgangssag.

Les mer …

thumb 6 SmabathavnaLund småbåthavn

I småbåthavna har også friluftsbanken sitt utstyr: Kanoer, kajakker, telt og lavo, stormkjøkken og mye mer.

Les mer …

thumb image001Ramsli

Ramsli ligg i Flekkefjord kommune, garden ligg i ei bratt li ned mot Sirdalsvatnet. Det er veg ned til vatnet.

Les mer …

thumb image001Sjøormen i Lundevatnet og Sirdalsvatnet

Nils Virak og Lars Tobias Virak kunne hugse at gamle koner fortalde i deira barndom om sjøormen.

Les mer …

thumb 7 Utsikt fra Skarfjell mot sorSolbjørg

Gården ligger høyt oppe i bergsiden, nesten uframkommelig fra Lundevannet.

Les mer …

thumb image015Strandeli

Garden Strandeli var ødegård før 1660. Garden er ikkje stor, men har hatt eit stort innhus med to fulle etasjer (brant ned i 1912).

Les mer …

thumb 8 svinger paa rogalandssidenTronåsen

Vegen over Tronåsen, på grensa mellom Rogaland og Vest-Agder, ble bygget som en del av Vestlandske Hovedveg.

Les mer …

thumb virak baathavn bildeVirak Båthavn

Båthamna vart offisielt opna laurdag 5. juli 2014. Totalt er det 22 båtplassar her og det er ei flott gjestebrygge.

Les mer …

thumb bakke kirke02Bakke kirke

Bakke kirke fra 1757 er den eldste kirken i regionen.

Les mer …

thumb 8 Utsikt mot HamreBringedal

Bringedal var opprinnelig eid av Bakke kirke. All drift på gården ble lagt ned i 1949.

Les mer …

thumb image053Ferdsel på Sirdalsvatnet

Sirdalsvatnet strekkjer seg frå Tonstad til Sira Osen i ei lengd av 27 km. Arealet er 19 km2.

Les mer …

latFlikkeid, Allestad, Øvstefjellså og Karteid

Området her ytters mot sør-aust i Lundevannet har svært har mange flotte kvaliteter.

Les mer …

thumb IMG 5760Haughom Båthamn

I Haughom er det ei flott småbåthamn som i tillegg til 20 faste plassar, har stor gjestebrygge.

Les mer …

thumb CIMG0197Konstali Gård

Konstali gård er en av di eldste gårdene i distriktet.

Les mer …

thumb 2 Fra industrisamlingenLund Bygdemuseum og kulturbank

I sommerhalvåret er det aktiviteter etter oppsatt program. 

Les mer …

thumb DSCF0023Moi sentrum

I Moi sentrum kan man se den flotte Moi bru fra 1844, den gamle jernbanestasjonen fra 1904 eller rett og slett shoppe i butikkene.

Les mer …

thumb image001Sannan

Vest for Holmen i Sirdalsvatnet er det ei flott sandstrand.

Les mer …

thumb IMG 3197Skåland

Skålandsvika er et av de vakreste stedene langs hele Lundevannet.

Les mer …

thumb image013Sporkland

Gården ligger høyt oppe i bergsiden, nesten uframkommelig fra Lundevannet.

Les mer …

thumb 1 Kydlestuvinger paa TjellesvikTjellesvik og Eike

I ei lita bukt sør for hyttefeltet på Neset kan man gå i land. Her er også ei lita, offentlig badestrand og god brygge.

Les mer …

thumb image001Tyskerbunkeren

Bunkeren med Sirdalsvatnet er eit av dei få bevarte minnesmerke ein har i Sirdal frå krigen.

Les mer …

thumb IMG 0856Øigarden

På Øigarden ved Sirdalsvannet skjedde det en historisk hendelse i 1723.

Les mer …

thumb bakke lensmannsgard01Bakke lensmanngård

Bakke Lensmannsgård ligger på en høyde ikke langt fra der Bakke Bro går over Sira-åna.

Les mer …

thumb 3 Nedre DrivdalDrivdal

I Drivdal er det anlagt ny kraftstasjon med minikraftverk. I forbindelse med dette ble det også bygd ei fin offentlig brygge.

Les mer …

thumb 1 nokkenFerdsel ved Lundevann

Vannveiene bandt folk sammen og la grunnlaget for framveksten av bebyggelsen langs Lundevannet.

Les mer …

thumb image001Guida turar på Sirdalsvatnet

Kvar sommar vert det arrangert guida turar på det sagnomsuste Sirdalsvatnet og rundt Øksendalstjødna.

Les mer …

thumb 4 Kvern paa RoylandHellesmark og Røyland

Like ved hovedveien, nær vannet, ligger den store Kyrkjehelleren som har gitt navn til gården.

Les mer …

thumb laksetrappa aana siraLaks i Lundevannet

På slutten av 1800-tallet ble det dannet Aktieselskapet Aaensiras Laxefiskeri.

Les mer …

thumb 3 Lund PrestegaardLund Kirke og prestegård

Dagens kirke ble bygget rundt 1808 over den gamle gravkjelleren til den eldre kirken.

Les mer …

thumb image003Nykkhedlaren

Nykkhedlaren er ei grotte i berget, like over vassoverflata på vestsida av Sirdalsvatnet.

Les mer …

Sira baathavn1Sira småbåtforening

Ved sørenden av Sirdalsvannet ligger Osen. Der var det i eldre tider stor trafikk med flere butikker, bakeri, sagbruk og mindre industri.

Les mer …

thumb image001Skregeli

Garden Skregeli høyrer til Flekkefjord kommune, den ligg på oppsida av riksvegen om lag 1.5 km frå Sirdalsvatnet.

Les mer …

thumb image001Stangborli

Garden har ein sti over "Knuten" til Modalsli. Denne stien er merka og er i god stand. Stien var brukt som skuleveg fram til 1960-åra.

Les mer …

thumb image001Tonstad båthavn

Den flotte båthamna på Tonstad har bygd ut god plass til gjestebrygge så her kan besøkjande kjenne seg vel møtt.

Les mer …

thumb 8 svinger paa rogalandssidenVestlandske Hovedveg fra Bakke Bru til Tronåsen.

Tidligere fantes bare tråkk og rideveger og ferdselen gikk til fots eller med hest.

Les mer …

thumb image001Øksendal

Garden Øksendal ligg på austsida av Sirdalsvatnet, den ligg lunt inne i ei hom under sju fjell. Fjella ligg i nord, og delvis i vest og aust.

Les mer …